සිගිරිය බලන්න ගිය හිමාෂිගේ මාරයා මාර ගසේ ඉඳලා


948 Views

සීගිරිය බලන්න යමින් සිටි පිරිසක් රැගත් කැබ් රථයක් අනතුරට ලක්වෙලා දඹුල්ල ජාතික පාසලේ 9 වසරේ ඉගෙන ගන්න දියණියකටත් ජීවිතය අහිමි වෙලා තිබෙනවා.

නවංජනා හිමාෂි නම් මේ දැරිය ගමන් ගත් කැබ් රථය මාර ගසක වැදිලා තමයි ඒ අනතුර සිදුවෙලා තිබුණේ.

අනතුර සිද්ධවුණු වෙලේ හිමාෂිගේ සොහොයුරියගේ මිතුරන් දස දෙනෙකුද එහි ගමන් කරලා තිබුණා.

Make a Comment
Make a Comment