රොමේෂිකා ළඟදීම යුගිදිවියට?


1,028 Views

'ඩාන්සිං ස්ටාර්' චිත්‍රපටියේ ප්‍රධාන නිළියගේ චරිතය මැවූ ශිරෝෂි රොමේෂිකා ළඟදීම යුගිදිවියට එළඹීමට සූදානම්වන බව වාර්තා වේ.ඇය මෙසේ යුගදිවියට එළඹෙන්නේ සංගීතයට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙකු සමඟ බවද ඇය පවසා තිබේ.


Make a Comment
Make a Comment

  Related News