රොෂාන් රණවන කුශ් සමග යුග දිවියට


1,207 Views

ජනප්‍රිය නළු රොෂාන් රණවන (01) දින යුගදිවියට එළඹුණි. රොෂාන් යුග දිවියට එළඹුණේ කුශ්ලානි ප්‍රනාන්දු සමග වන විවාහ වීමට ප්‍රථම වසර 11 ක් ඔවුන් පෙම්වතුන් ලෙස සිට ඇත. විවාහ උත්සවය අතරගත් ජායාරූප කිහිපයක් පහතින් බලන්න.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News