විද්‍යා බාලන් Sujoy Ghash ප්‍රතික්ෂේප කරයි


1,467 Views

අතිසාර්ථක Kahan  චිත්‍රපටයෙන් පස්සේ අවුරුද්දක, දෙකක නිහඩතාවයක හිටපු Sujoy Ghash අලූත් චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්‍ෂණය කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ජපන් නවකතාවක් ඇසුරින් තමයි මේ චිත්‍රපටය නිර්මාණය වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේකට මුලින් තෝරාගෙන හිටිය විද්‍යා බාලන් ආරාධනාව ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News