මකුළුවා පිළිස්සීමට ගිහින් වෙච්ච දෙයක්


1,629 Views

ඉන්ධන පිරවුම් හලකට පැමිණි පුද්ගලයෙක් සිය මෝටර් රථයේ සිටි මකුළුවා දැක බියට පත් වී ලයිටරයක් ආධාරයෙන් මකුළුවා පිළිස්සීමට උත්සහා දරා ඇත.
එම අවස්ථාවේදී ගින්න හටගෙන තිබේ.

කෙසේවෙතත් ගිනි නිවීමේ භටයින් පැමිණීමට පෙර ඒ අසල තිබූ ගිනි නිවීමේ උපකරණයක් ආධාරයෙන් ගින්න මැඩ පැවැත් වීමට ඔහුට හැකි වී තිබිණ.

මෙම සිදුවීම අදාළ දර්ශන ඉන්ධන පිරවුම් හලේ CCTV කැමරාවේ සටහන්ව තිබිණ.

Make a Comment
Make a Comment